bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất

trung tâm tin tứcvị trí của bạn:bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất > trung tâm tin tức > Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nửa nhiệm kỳ đổi mới phương thức lãnh đạo

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nửa nhiệm kỳ đổi mới phương thức lãnh đạo

ngày phát hành:2023-09-05 10:34    Số lần nhấp:112

YênBái - Điểm nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ mà Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đổi mới phương thức lãnh đạo đạt được là triển khai thực hiện hiệu quả chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động công tác chuyên môn.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận lý luận chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương. Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận lý luận chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương.

Mặc dù so với đầu nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã giảm 7 tổ chức đảng do hợp nhất và giải thể các cơ quan, đơn vị. Song, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ mà Đảng ủy Khối đổi mới phương thức lãnh đạo đạt được, đó là triển khai thực hiện hiệu quả chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động công tác chuyên môn thông qua việc tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến; sử dụng quét mã QR văn bản cho cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập nghị quyết đại hội; biên soạn bài giảng mẫu cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; biên soạn bộ câu hỏi tìm hiểu nội dung cơ bản của nghị quyết trên Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối để cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên truy cập tìm hiểu.  Theo đó, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và các đoàn thể Khối đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; 98,7% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt; 100% các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau học tập, quán triệt nghị quyết theo yêu cầu. Đến nay, Đảng ủy Khối đã ban hành trên 3.724 văn bản các loại và xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.  Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, Đảng ủy Khối xác định và tổ chức thành công Hội thảo về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong toàn Đảng bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; chủ động rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 lĩnh vực của công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân.  Ngoài phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và UBND thành phố Yên Bái tổ chức Hội thảo "Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái”, Đảng ủy Khối còn triển khai đồng bộ công tác CĐS trong toàn Đảng bộ.  Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc CĐS của Đảng ủy Khối và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thành lập Ban Chỉ đạo và Câu lạc bộ hỗ trợ CĐS tại cơ sở và lựa chọn 5 đơn vị thực hiện thí điểm CĐS giai đoạn 2021 - 2023 làm cơ sở nhân rộng trong toàn Đảng bộ.  Kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch về triển khai sử dụng nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử” và triển khai Đề án "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đồng bộ trong toàn Đảng bộ.  Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Khối đã duy trì sử dụng phần mềm hệ thống quản lý họp min-Ecabinet trong 130 hội nghị của cấp ủy và cơ quan. Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Qua đó, đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản qua mạng liên thông Lotus 8.5, SMS, mã QR, ký số điện tử, sử dụng thư điện tử công vụ an toàn, thuận tiện và tiết kiệm chi phí, thời gian. Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi trực tuyến "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” do Đảng bộ Khối tổ chức.  Trong những năm đầu nhiệm kỳ, để giúp các đơn vị doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối đã đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo, đề xuất với Tỉnh ủy,trung tâm tin tức UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.  Điển hình như việc tổ chức Hội thảo "Cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái” năm 2022; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về "Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái” năm 2021 và Lễ ra quân sản xuất kinh doanh hàng năm ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.  Nếu như các chi, đảng bộ khối ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội đặc thù và các đơn vị sự nghiệp đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thì cấp ủy các chi, đảng bộ khối doanh nghiệp cũng chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép” vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm đại dịch bùng phát. Qua đó, góp phần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.  Xác định rõ muốn đạt kết quả cao trong cả nhiệm kỳ thì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo phương châm đổi mới, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả phải được thực hiện nghiêm ngay trong những năm đầu nhiệm kỳ.  Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị như: đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa”; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh từ ý thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối, nâng cao hơn chất lượng công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ cơ sở.  Cùng với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối đã mở được 9 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 476 quần chúng ưu tú, kết nạp mới 390 đảng viên, đạt 65% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội ĐBK lần thứ IX đề ra.  Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của hơn 300 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.  Từ kết quả chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi, đảng bộ cơ sở đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 100% tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng ủy Khối ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy khối chỉ đạo tích cực đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.  

Powered by bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất @2013-2022 RSS地图 HTML地图

top