bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất

Hồ sơ công tyvị trí của bạn:bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất > Hồ sơ công ty > Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 khóa 75

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 khóa 75

ngày phát hành:2023-09-02 10:14    Số lần nhấp:84

(BTV) Tại Trung đoàn 833 (Bộ CHQS tỉnh), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (HĐGDQP&AN) tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho 54 học viên là cán bộ đối tượng 3, khóa 75 năm 2022.

khai_giang_QPAN

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, khóa 75 năm 2022

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến Việt Nam; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo,Hồ sơ công ty Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng…đồng thời được luyện tập, kiểm tra bắn súng ngắn K54.

Qua đó, giúp các học viên nâng cao năng lực, trình độ, làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP&AN, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc./.

 Bộ CHQS tỉnhPowered by bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất @2013-2022 RSS地图 HTML地图

top