bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất

Hồ sơ công tyvị trí của bạn:bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất > Hồ sơ công ty > Hoàn thiện quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Hoàn thiện quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

ngày phát hành:2023-09-01 12:04    Số lần nhấp:65

Theo đó, giai đoạn 2019-2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, cả nước đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương...

leftcenterrightdel Ảnh minh họa: Vietnam+ 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này trong giai đoạn 2023-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt,Hồ sơ công ty thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả để thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại địa phương giai đoạn 2023-2030 theo đúng kế hoạch của Chính phủ. Tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

HƯNG MẠNHPowered by bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất @2013-2022 RSS地图 HTML地图

top